Sesongen 2012

Her finn du gjenfunn, merkestatistikk og CES-data m.m. for 2012.

 

Vert oppdatert jamnleg.

Vert oppdatert etter kvart som medlemmene melder inn merkedata.

Fangsttal og observasjonar elles, i og rundt CES-området på Hareid.

Havørn. Foto: Jostein Fagerhol