Sesongen 2013

Her finn du gjenfunn, merkestatistikk og CES-data m.m. for inneverande år.

 

Vert oppdatert jamnleg.

Vert oppdatert etter kvart som medlemmene melder inn merkedata.

Fangsttal og observasjonar elles, i og rundt CES-området på Hareid.

Sidensvans. Foto: Torbjørn Hasund