er ei av tre ringmerkingsgrupper i Møre og Romsdal. Dei to andre er Trollheimen RG og Nordmøre & Romsdal RG. Alle er tilknytte OUM (Ornitologiske Undersøkingar, Møre & Romsdal).

Totalt er det ringmerkt om lag 700.000 fugl av gruppa.

Sunnmøre RG prioriterer artar det er ringmerkt lite av, eller som har få gjenfunn. Eksempel på prosjektartar er: smålom, storlom, siland, småvadarar, teist, skjerpiplerke, sidensvans, blåstrupe, ringtrast og gulsongar.

Sunnmøre RG

Sunnmøre RG

Kjell Mork Soot

Hareidsvegen 234

6060 Hareid

Slik kontakter du oss:

Telefon: 70 09 24 43

Mobil: 913 08 487

E-post: kjellmorksoot#fugler.com

Årsmøte i SRG feb. 2013. Foto: Solveig Espe


Web:
Stian Moldskred

Stianmoldskred#epost.no

og

Stein Inge Refvik
stein.refvik#c2i.net

Toppskarv. Foto: Jostein Fagerhol

 

Adresseliste:

Ringmerkarar i Sunnmøre RG