Fokstumyra

Her finn du rapportar frå feltarbeid på og ved Fokstumyra.

Feltarbeidet og rapportane har hovudvekt på ornitologi og ringmerking, men inneheld også litt om augestikkarar, sommarfuglar, lav, sopp og planter.

Alle foto denne sida:
Kjell Mork Soot.

Rapport skriven av Kjell Mork Soot, Karl Johan Grimstad og Tore Chr. Michaelsen

Rapport skriven av Kjell Mork Soot, Karl Johan Grimstad og Tore Chr. Michaelsen

Rapport skriven av Kjell Mork Soot og Karl Johan Grimstad

Myrhaukungar, Fokstumyrområdet 16. juli 2005

Rapport skriven av Kjell Mork Soot, Karl Johan Grimstad og Willy Mardal

Samlerapport skriven av Kjell Mork Soot og Karl Johan Grimstad