Sjøfugl

Sjøfuglprosjekt—artiklar og foto.

 

Historikk frå fangsplassane for havsvale på nordvestlandet av Oddvar Olsen.

Teistekoloniar på Sunnmørskysten av Oddvar Olsen og Jostein Fagerhol.

Havsvaler, ringmerka Svinøy 2006. Foto: Jostein Fagerhol.

Teist. Foto: Jostein Fagerhol

Mange grønlandsmåker besøkte oss vinteren 2012. Selje feb. 2012. Foto: Stein Inge Refvik