Fargeringar og flagg mangedoblar gjennfunnsraten.  Sunnmøre RG har starta med slik merking på fleire artar på nordvestlandet, og er delaktige i slik merking på Svalbard.

Under finn du link til artikkel som orienterer om dei ulike prosjekta vi er i gong med.

Fargemerkingsprosjekt på Sunnmøre og på Svalbard.

Fargemerkingsprosjekt

 Fargeringmerka skjerpiplerke (Foto: Kjell Mork Soot).